Mamy dla Ciebie pracę  /   kontakt


Centrala Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego KRS w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
XIII Wydział Gospodarczy KRS
XIV Wydział Gospodarczy KRS

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

Krajowy Rejestr Sądowy

CI KRS-COD:
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS

CI KRS-CNR
Wniosek o podanie numeru KRS
Wniosek o podanie numeru KRS z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CWY:
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS

CI KRS-CZW:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZT:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZN:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

OPP - Organizacja Pożytku Publicznego

CI KRS-CZ-OPP:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego
CI KRS-CZ-OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDO:
Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDN - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDN:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDT:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 

Kopia Akt Rejestrowych KRS

Kopia akt rejestrowych KRS
Kopia akt rejestrowych

RHB, RHA, RHC - Rejestr Spółek Handlowych A, B, C

Kopia akt rejestrowych RHB, RHA, RHC
Kopia akt rejestrowych RHB RHA RHC
Odpis z RHB, RHA, RHC
Odpis RHB RHA RHC

Pasek narzędzi eKRS.plKrajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2014 

-
-
-
-